कोरोना जोखिम बढेपछि पोखरा रंगशाला बैशाख मसान्तसम्मका लागि बन्द