बारको आन्दोलन जारी, आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने