वैज्ञानिक समाजवादकाे घोषणापत्र र झण्डा सार्वजनिक हुँदै